ΕΛΗΞΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)